Pronajímáte svou nemovitost prostřednictvím Airbnb? A slyšeli jste už o „zátahu“ finančního úřadu na poskytovatele ubytování prostřednictvím této oblíbené služby? Lucia Janáčiková Vám poradí, co dělat, abyste s případnou kontrolou ze strany finančního úřadu neměli žádné problémy.Co se týče samotného zdanění, koncem roku 2017 vydala finanční správa Informaci k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb prostřednictvím internetových platforem, která se týká také Airbnb. Právě tato informace je základní pro zdanění příjmů z Airbnb. Velká část pronajímatelů totiž své příjmy prostřednictvím této služby zdaňovala jako příjmy z pronájmu, kvůli čemuž se vyhnuli povinnosti hradit sociální a zdravotní pojištění, případně také DPH. Správa finančního úřadu ale tuto možnost vylučuje.

Povinnosti

Z dokumentu, který finanční úřad vydal, vyplývají následující povinnosti:

  • ubytování skrze Airbnb je klasifikováno jako ubytovací služba
  • každý poskytovatel je pro účely odvodu DPH osobou povinnou k dani a musí DPH přiznat
    • pokud není plátcem, musí se registrovat jako identifikovaná osoba
  • v oblasti dani z příjmu použije poskytovatel 60% paušál pouze v případě, že má živnostenské oprávnění
    • pokud ho nemá, má možnost použít paušální výdaje ve výši 40 %
  • poskytovatel je povinen odvést sociální a zdravotní pojištění
  • poskytovatel má povinnost evidence tržeb

Náš názor

Pokud pronajímáte ubytování prostřednictvím Airbnb, určitě se nevyplatí příjem zatajovat. Jestli si říkáte, že na příjmy například při pouze jednorázovém poskytnutí služeb nemůže nikdo přijít, opak je pravdou. Finanční správa si totiž nedávno dala záležet a „vytáhla si“ opravdu i malé příjmy.

Kromě daně může doměřit také penále a úroky z prodlení. Úrok z prodlení odpovídá roční repo sazbě dle ČNB zvýšené o 14 procentních bodů – za prodlení s placením daní spadajícím do prvního pololetí roku 2018 je to 14,5 %, za druhé pololetí téhož roku 15 % a za prodlení s placením daní spadajícím do prvního pololetí roku 2019 se jedná již o 15,75 %. Při výpočtu Vám mohou pomoct různé kalkulačky úroku z prodlení, které lze běžně najít na internetu.

Pokud jste již pronájem uskutečnili a ozval se Vám finanční úřad, rozhodně doporučujeme spolupracovat, a to zejména při nízkých částkách. V lepším případě Vám mohou úroky z prodlení odpustit, případně nevyměřovat penále.

 

Autor článku: Jan Valtr
(http://nastejnelodi.cz/)