V tomto příspěvku bychom si něco řekli o novinkách od 1. 1. 2017, které nás všechny potkají a neminou.

Na začátek se podívejme na výčet nejdůležitějších změn, které nám rok 2017 přinese. První novinkou je navýšení minimální mzdy na 11 000 Kč, s čímž souvisí i navýšení pojistného pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů) na 1 485 Kč, dále bude zavedena možnost získat částečné odbytné z doplňkového penzijního spoření a také byl nastaven nový limit pro srážkovou daň pro DPČ (dohody o pracovní činnosti), odměn za výkon funkce, atd. Podrobněji se poté podíváme na tato témata: minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, elektronickou evidenci tržeb a na zvýšení daňového zvýhodnění na děti.

Zálohy OSVČ 2017

Nejprve bych se ráda zaměřila na novou výši povinných minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. Jelikož dochází k navýšení průměrné mzdy na 28 232 Kč za rok, tak je nutné navýšit zálohy, které jsou s tímto spjaty. Měsíčně zaplatíme na zdravotním pojištění o 83 Kč více a na sociálním o 89 Kč více. Celkem tedy dochází k navýšení o 2 064 Kč za rok a tedy o 172 Kč měsíčně. Nezapomeň si tedy zadat novou výši měsíčních trvalých příkazů:

Zdravotní pojištění: 1 906 Kč

Sociální pojištění: 2 061 Kč

 

Nová čísla účtů zdravotních pojišťoven

Od tohoto roku se také mění čísla účtů všech zdravotních pojišťoven, jelikož jsou nově pojišťovny povinny vést účty u ČNB. Zde naleznete jejich hlavní výčet:

Pojišťovna OSVČ Zaměstnanci
Všeobecná zdravotní pojišťovna 1112003761 /0710 1111000761/0710
Oborová zdravotní pojišťovna 2070101041/0710 2070101041/0710
Vojenská zdravotní pojišťovna 2010201091/0710 2010201091/0710
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 2110102031/0710 2115106031/0710
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2050203761/0710 2050000761/0710
2050406761/0710 2050107761/0710
Revírní bratrská pojišťovna 2130203761/0710 2130000761/0710

Pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu zde uvádím jen číslo účtu, které je platné pro kraj Moravskoslezský, Olomoucky a Zlínský. Pro ostatní kraje nalezneš čísla účtů zde: https://www.vzp.cz/platci/cisla-uctu/nova-cisla-uctu.

 

Elektronická evidence tržeb

Dále jsi již nejspíš zaznamenal zprávy o zavedení elektronické evidence tržeb (EET) od 1. 12. 2016 pro ubytovací a stravovací služby, kdy od 1. 11. 2016 byl také spuštěn zkušební provoz.

Druhá fáze EET by měla být spuštěna 1. 3. 2017 a také od tohoto data by měla být funkční účtenková loterie, která má podnítit ochotu kupujících požadovat po prodejcích účtenky. Ve druhé fázi je zařazen velkoobchod a maloobchod. Třetí fáze, která se týká ostatních nevyjmenovaných činností, by měla fungovat o rok později, a tedy od 1. 3. 2018. Řemesla a určité druhy výrobních činností byla zařazena do čtvrté fáze, která by měla být spuštěna 1. 6. 2018.

 

Zvýšení daňového zvýhodnění na děti

Dle novely se na druhé dítě daňové zvýhodnění zvýší o 200 Kč měsíčně na 1 617 Kč (ročně celkem 19 404 Kč) a na třetí dítě dokonce o 300 Kč měsíčně na 2 017 Kč (ročně celkem 24 204 Kč).

Pracující rodič může uplatnit slevu na dani na vyživované děti, která se v případě nulové daně stává daňovým bonusem a stát rodiči peníze naopak vyplácí. Existuje však výjimka, kdy si nelze daňové zvýhodnění na děti nárokovat a to pro OSVČ, kteří uplatňují výdaje paušálem.

 

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)