Finanční řízení rostoucí firmy je pro podnikatele velkou výzvou. Na každém rohu číhá nějaká finanční past. Těmito třemi nástrahami si prošel patrně každý podnikatel – vyvaruj se jim!Past první: Rostu, mám zisk, ale peněz je pořád málo

Nejčastější finanční pastí jsou problémy s cash-flow. Znáš to – Tvoje firma roste, vykazuje zisk, a tak musí platit daně, jejichž výše Tě možná zaskočila. Na firemním účtu ale stále není dostatek peněz, abys mohl v klidu spát s vědomím, že patnáctého budeš mít na mzdy.

Aby ses nechytil do této pasti, potřebuješ vědět, kde se ve firmě nachází cash. Pokud je firma dlouhodobě zisková, někde se nacházet musí. Cash ve firmě váže majetek, zásoby a pohledávky. Cash se do firmy dostane tím, že firma generuje zisk nebo se zadluží. Pokud chceš z firmy dostat cash, tak bys měl snížit stav majetku (prodat nepotřebné auto), snížit stav skladu (spotřebovat materiál, prodat ze skladu ležáky) nebo vymoci pohledávky (dávat včasnější upomínky, fakturovat dříve, zkrátit splatnosti, vymáhat efektivněji).

Na druhou stranu můžeš argumentovat tím, že bez druhého kamionu byste jako logistická firma asi těžko zvládli růst. Nebo že jako maloobchod jste zvedli tržby a zvýšili zisk právě tím, že jste zvýšili stav zásob. Nebo že jako personální agentura musíte přijímat zakázky s dlouhou splatností faktur. V těchto případech bude nutné vyhledat nějaký typ bankovního zadlužení. Pokud nevíš, jak na to, kontaktuj nás – rádi Ti pomůžeme.

Past druhá: Nevím, jak na tom vlastně jsem

Tady pomůže jednoduchý a srozumitelný reporting, který řekne, odkud do firmy plynou peníze a kam odplouvají. Jaké jsou Tvoje měsíční tržby? Jaké jsou náklady s nimi spojené, a tudíž jakou dosahujete marži? Jak vysoké jsou mzdové a režijní náklady? Kolik činí zisk? Toto by měl dobrý reporting zodpovědět. Bez sčítání a dlouhého hledání v třístránkové výsledovce od účetní, které nikdo nerozumí.

Důležité je určit, jak se budou náklady (přímé, režijní, mzdové) chovat ve vztahu k tržbám. Přímé náklady většinou rostou úměrně s tržbami. Režijní náklady zůstávají většinou stejné. Mzdové náklady mohou být fixní i variabilní. Když Tvoje firma utrží dvakrát tolik, co dnes, jak se zvýší přímé, režijní a mzdové náklady? Možná budeš překvapený, jak velké ziskovosti můžeš díky růstu dosáhnout.

Těchto sedm čísel sleduj každý měsíc

  • Tržby
  •  Přímé náklady
  • = Marže
  •  Režijní náklady
  •  Mzdové náklady
  • = Zisk

Dále je záhodno sledovat „čistý pracovní kapitál“, což je součet peněz, pohledávek a zásob, od kterého se odečtou krátkodobé závazky. Výsledek říká, kolik vlastních peněz obíhá v neustálém koloběhu nákupu a prodeje zásob, vyplácení zaměstnanců a vymáhání pohledávek. Pokud firma roste, toto číslo by mělo také růst.

Samozřejmě radíme sledovat i velikost složek majetku, které potenciálně sají z firmy cash – například zásoby u velkoobchodu.

Past třetí: Jsem zasekán operativou

Mnoho podnikatelů se kvůli růstu firmy zaseká operativou. I když by chtěli své finance řídit, nemají na to zkrátka čas. Tady pomůžou dvě věci.

Zaprvé lze nastavit ve firmě systém rozpočtů nebo jeden rozpočet, přičemž významným krokem je delegování zodpovědnosti za jednotlivé nákladové složky.

Nebo lze finance (respektive náklady) řídit obálkovou metodou pro firmy, kdy se v rámci byznys modelu určí procento přímých nákladů z tržeb, podíly režií na tržbách či marži a podíl mzdových nákladů na tržbách či marži. Jednotlivé odchylky jsou pak měsíčně vyhodnocovány. Je to velmi jednoduché a efektivní. Podnikatel neustále ví, kolik může za co utratit. Případně zjistí, o kolik utratil víc, než měl, a to bez nutnosti stále tvořit a revidovat plánované rozpočty. O obálkové metodě pro firmy jsme psali více tady.

Ve všech případech je ale alfou a omegou finanční reporting. Ten musí hlavně sloužit podnikateli – neslouží účetní, neslouží finančnímu úřadu, ale slouží hlavně podnikateli. Přehledný on-line reporting nabízíme našim klientům.

Dalším tipem, který může pomoci, je externí finanční ředitel. Pokud o něj máš zájem, domluv si s námi schůzku.

Autor článku: Martin Tyšer
(http://nastejnelodi.cz/)