Často za námi klienti chodí s nápadem, že přesunou své sídlo či provozovnu do daňového ráje, aby se tak vyhnuli placení vysokých daní podle tuzemského práva. V tomto článku a videu se dozvíte, proč se daňový ráj prakticky pro malé a střední podnikání nevyplatí.

Každého samozřejmě zajímá, kolik procent ze svého výnosu či zisku odvede státu. Toto srovnání zde nabízíme. Uvedeme si to na modelovém případu klienta, který ročně utrží 20.000.000 Kč a 10.000.000 Kč jsou jeho náklady podle skutečnosti. Takovýto klient pak má tři varianty, a to:

1. podnikat jako OSVČ

2. podnikat jako s. r. o.

3. přesunout se do daňového ráje (oblíbeným se stává třeba Nizozemsko)

Pojďme se podívat, jak v těchto případech bude danit:

OSVČ s. r. o. Nizozemsko
Tržby 20.000.000 Kč 20.000.000 Kč 20.000.000 Kč
Náklady 10.000.000 Kč 10.000.000 Kč 10.000.000 Kč
Zisk 10.000.000 Kč 10.000.000 Kč 10.000.000 Kč
Základ daně 8.000.000 Kč 10.000.000 Kč 10.000.000 Kč
SP 363.612 Kč 0 Kč 0 Kč
ZP 540.000 Kč 0 Kč 0 Kč
DPFO/DPPO 1 648 190 Kč 1.900.000 Kč 3.468.800 Kč
Daň z dividend 0 Kč 1.215.000 Kč 0 Kč
Čistý příjem 7.448.198 Kč 6.885.000 Kč 6.531.200 Kč
Míra zdanění 25,52 % 31,15 % 34,69 %

Český živnostník má velkou výhodu v tom, že si může uplatnit příjmy paušálním procentem z příjmů (60 %) a také existuje „strop“ sociálního pojištění. Musí tedy platit sociální pojištění v maximální výši, 13,5 % zdravotní pojištění z poloviny základu daně a daň z příjmů fyzických osob (15 %) včetně solidárního zvýšení (7 %). Celkem zdaní svůj zisk 25,5 %.

České s. r. o. prakticky daní příjem dvakrát – tj. jednou zisk (19 %) a poté dividendy (15 % z hrubých dividend). Celková míra zdanění zisku činí tedy 31,2 %.

Společnosti v Nizozemsku za určitých podmínek nemusí platit podle nizozemského právního řádu daň z dividend, avšak sazba daně ze zisku je progresivní (z malé části 30 %, ze zbytku 35 %). V našem případě se míra zdanění zisku pohybovala kolem 34,7 %. Nesmíme také opomenout další administrativní náklady spojené s vedením sídla v Nizozemsku a také z potenciálními ztrátami spojenými s výměnou deviz.

Prostě a jednoduše, na tomto příkladě jsme si ukázali, že podnikat jako živnostník se z hlediska daňového stále vyplácí oproti s. r. o. i oproti daňovým rájům a proto je lepší se soustředit na rozvoj svého podnikání než jak se pokusit zdanit svůj příjem v některém z daňových rájů.

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)