Trendem poslední doby jsou podnikající maminky na mateřské resp. rodičovské dovolené. Jejich podnikání je přitom velmi snadné založit, je daňově zvýhodňované a může „přilepšit“ rodinnému rozpočtu. V tomto článku Vám řekneme, jak na to.

Živnostenské podnikání na mateřské či rodičovské dovolené

Živnostenskému podnikání „maminkatelky“ na mateřské (několik týdnů bezprostředně před a po porodu) resp. rodičovské dovolené nikdo nebrání. Toto podnikání se navíc považuje za činnost vedlejší, přičemž „maminkatelka“ v období mateřské či rodičovské dovolené nemusí platit minimální zálohy na sociální ani zdravotní pojištění (není jim stanoven „minimální vyměřovací základ“).

K vyřízení živnosti ve většině případů stačí jedna návštěva živnostenského odboru (zpravidla na magistrátu města resp. městském úřadu) a poplatek ve výši 1.000 Kč.

Pokud maminkatelka za celý rok má základ daně (rozdíl příjmů a výdajů) nižší než „něco málo“ přes 60 tis. Kč, nebude platit sociální pojištění. Zdravotní pojištění se uhradí do 30.4. následujícího roku ve výši 13,5 % z poloviny základu daně. Pokud to „něco málo“ přes 60 tis. Kč ročně maminkatelka překročí, stanoví se sociální pojištění jako 29,2 % z poloviny základu daně. Daň z příjmů maminkatelky je pak 15% (z částky základu daně), ale navíc se od vypočtené částky daně odečítá „sleva na dani“, a to do výše 24.840 Kč. Názorněji to ukáže následující tabulka.

Základ daně 0,- Kč 60.000,- Kč 100.000,- Kč
ZP 0,- Kč 4.050,- Kč 6.750,- Kč
SP 0,- Kč 0,- Kč 14.600,- Kč
DPFO 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
CELKEM ODVODY 0,- Kč 4.050,- Kč 21.350,- Kč
(v % základu daně) 0,00 % 6,75 % 21,35 %

Prodej oblečení po dětech není podnikání

Často maminky na rodičovské dovolené, které ovšem nepodnikají, prodávají „obnošené“ věci po svých dětech svým kamarádkám a známým a kladou si otázku, zda je toto vůbec legální.

Ano, samozřejmě, že je! Pokud vlastníte jakoukoliv movitou věc (tj. i oblečení) po dobu alespoň jednoho roku, pak její prodej (pokud to nedělám soustavně) není podnikáním a ani příjem z tohoto prodeje nepodléhá zdanění.

Ale co když děti rostou rychle a maminka prodá oblečení za dobu kratší než jeden rok? Pokud příjmy z tohoto prodeje za jeden kalendářní rok nepřesáhnout částku 30 tis. Kč, pak se jedná o tzv. nahodilé příjmy, které se rovněž nezdaňují. Navíc bylo by velmi naivní si myslet, že by finanční úřad požadoval u těchto věcí prokázání doby jejich nabytí.

Dalším případným zdrojem příjmů maminek na mateřské či rodičovské dovolené může být práce formou „dohody o provedení práce“, kterou lze vykonávat u jednoho zaměstnavatele v rozsahu až 300 hodin ročně. Pokud příjem z této práce nepřesáhne za měsíc částku 10.000 Kč a pracovník podepíše prohlášení, nic se z tohoto příjmu neodvádí!

Toť ve zkratce ty nejpodstatnější aspekty podnikání maminkatelek resp. příjmů během rodičovské či mateřské dovolené. Všem maminkatelkám přejeme hodně štěstí v rodině i podnikání!

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)