Proč podnikat jako student?

Mnoho mladých lidí, především vysokoškolských studentů, si během studia říká „začnu podnikat, ale nejdřív budu pracovat někde ve firmě, abych se postavil na vlastní nohy…“. A přitom si vůbec neuvědomují, jakou mají obrovskou výhodu, když začnou podnikat již během vysoké školy!

Proč podnikat jako student?

Mnoho mladých lidí, především vysokoškolských studentů, si během studia říká „začnu podnikat, ale nejdřív budu pracovat někde ve firmě, abych se postavil na vlastní nohy…“. A přitom si vůbec neuvědomují, jakou mají obrovskou výhodu, když začnou podnikat již během vysoké školy!

1. Za studenta do 26 let platí zdravotní pojištění stát

Pokud začnu podnikat a nestuduji, musím povinně odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění alespoň v minimální výši (v roce 2014 3.646 Kč). Jako student tuto povinnost nemám, a tudíž když nic nevydělám, nic státu platit nemusím.

Jako student navíc z každé vydělané koruny zaplatím státu (na sociálním a zdravotním pojištění a dani z příjmu) maximálně 15 haléřů:

Příklad zdanění 1000 Kč s využitím uplatnění výdajů paušálním procentem z příjmů bez uplatnění slev na dani
Příjem 1.000 Kč
Paušální procento z příjmů (60 %) 600 Kč
Základ daně 400 Kč
DPFO (15 %) 60 Kč
SP (29,2 % z 50 % základu daně) 59 Kč
ZP (13,5 % z 50 % základu daně) 27 Kč
Celkem zaplaceno státu (SP, ZP, DPFO) 146 Kč
% odvodů státu z příjmů 14,6 %

2. Student má vyšší slevy na dani

Pokud student nějaké peníze vydělá, zdaní je až po skončení roku (viz výpočet v tabulce výše). Od daně z příjmů fyzických osob (DPFO) může student navíc vedle běžné slevy na poplatníka také odečíst slevu na studenta (v roce 2014 to je 4.020 Kč). Do této částky daně se daň vůbec neplatí.

3. Při nízkém příjmu se neplatí sociální pojištění vůbec

Pokud student nedosáhne příjmu po odečtení výdajů ze své vedlejší činnosti v daném roce „rozhodné částky“ (v roce 2014 to je 62.261 Kč, tj. příjmy do výše 155.652 Kč), pak nemusí sociální pojištění vůbec platit.

Kolik tedy zaplatím, když jako student budu mít příjmy z podnikání 150.000 Kč za rok?

Příjem 150.000 Kč
Paušální procento z příjmů (60 %) 90.000 Kč
Základ daně 60.000 Kč
DPFO po slevách 0 Kč
SP 0 Kč
ZP 4.050 Kč
Celkem zaplaceno státu (SP, ZP, DPFO) 4.050 Kč
% odvodů státu z příjmů 2,7 %

Kolik bych zaplatil, když budu mít příjmy z podnikání 150.000 Kč za rok a nestudoval bych?

Příjem 150.000 Kč
Paušální procento z příjmů (60 %) 90.000 Kč
Základ daně 60.000 Kč
DPFO po slevách 0 Kč
SP (v minimální výši) 22.728 Kč
ZP (v minimální výši) 21.024 Kč
Celkem zaplaceno státu (SP, ZP, DPFO) 43.752 Kč
% odvodů státu z příjmů 29,2 %

Co tedy riskuje student, když začne podnikat?

Upřímně řečeno, z pohledu daňového neriskuje prakticky vůbec nic. Pokud podniká nestudent, tak musí odvést sociální a zdravotní pojištění, i když nevydělal nic či skončil dokonce ve ztrátě. Student by v takovémto případě neplatil vůbec nic.

Pokud tedy pomineme riziko ztráty ze špatného hospodaření, za které podnikatel odpovídá ať je studet či nikoliv, tak jediný risk je 1.000 Kč, které musí student zaplatit za vyřízení živnostenského oprávnění. A to není moc, že?

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)