V tomto příspěvku bychom si něco řekli o účetních a daňových novinkách od 1. 1. 2016, které nás všechny potkají a neminou.

 Zálohy OSVČ 2016

Nejprve bych se ráda zaměřila na novou výši povinných minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. Jelikož dochází k navýšení průměrné mzdy na 27 006 Kč za rok, tak je nutné navýšit zálohy, které jsou s tímto spjaty. Měsíčně zaplatíme na zdravotním pojištění o 26 Kč více a na sociálním o 29 Kč více. Celkem tedy dochází k navýšení o 660 Kč za rok. Nezapomeň si tedy zadat novou výši měsíčních trvalých příkazů:

Zdravotní pojištění: 1 823 Kč

Sociální pojištění: 1 972 Kč

Elektronická evidence tržeb

Dále nás nejspíš čeká zavedení elektronické evidence tržeb (EET), ale stále není jisté datum, odkdy by měl zákon nabýt účinnosti. Ode dne účinnosti (s výjimkou prvních 10ti dnů) se EET bude týkat ubytovacích a stravovacích služeb, od 4. měsíce nabytí účinnosti také velkoobchodu a maloobchodu a od 7. měsíce už všech subjektů.

Jak by tato evidence měla v praxi fungovat. Po přijetí platby se informace o účtované částce odešle na Finanční správu. Finanční správa by měla obratem vygenerovat unikátní kód, který Ti pošle a ten se vytiskne na danou účtenku, jež fyzicky předáš zákazníkovi. Zákazník si může zkontrolovat dle tohoto unikátního kódu, zda tato platba opravdu byla ověřena u Finanční správy a tím se také zapojí do účtenkové loterie, která má podnítit ochotu občanů takto účtenky kontrolovat.

V roce instalace zařízení ministerstvo financí přislíbilo jednorázovou slevu na dani ve výši 5 000 Kč.

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení bude od 1. 1. 2016 povinen podávat každý plátce DPH. Právnické osoby jej budou muset podávat měsíčně a to, i když jsou čtvrtletními plátci. Fyzické osoby jej můžou podávat buď měsíčně, nebo čtvrtletně. Aby mohl plátce podávat kontrolní hlášení čtvrtletně, musí být zároveň i čtvrtletním plátce DPH. Důležité je také nezapomínat vyplňovat daňové identifikační číslo (DIČ) u přijatých plnění nad 10 000 Kč, jelikož tyto platby se budou na Finanční správě „párovat“.

Neměli bychom zapomenout na existující sankce, které budou ukládány za nedodržení termínů:

– 1 000 Kč, pokud nepodáš kontrolní hlášení do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce

– 10 000 Kč, pokud Tě k podání kontrolního hlášení vyzve Finanční správa

– 30 000 Kč, pokud nepodáš kontrolní hlášení do 5 kalendářních dnů po výzvě

– 50 000 Kč, pokud jej nepodáš ani v náhradní lhůtě.

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)