Drtivá většina podnikatelů, obzvláště těch začínajících, nechápe, jak funguje DPH. Někteří si dokonce říkají, že to ani vědět nemusí a rozumět tomu nechtějí.

Důsledky tohoto rozhodnutí pak slyšíme často: „To zase musím tolik odvádět státu na DPH? Proč? Nemám teď na to peníze….“ a podobně => Platí se zbytečné pokuty a penále.

Pokud ovšem DPH rozumíš, jsi schopen stabilně finančně řídit svůj business, protože rozumíš tomu, že DPH ve skutečnosti nejsou Tvé peníze. Pochopíš, že svým způsobem je dobře, když odvádíš hodně na DPH, protože to znamená, že máš velké marže a daří se Ti dobře. A pokud se sejde určitá řada okolností, jsi schopen na znalosti systému DPH vydělat i nemalé peníze.

Více v následujícím videu:

Podnikatel je povinen (jako plátce DPH), odvádět čtvrtletně či měsíčně pouze rozdíl mezi „daní na výstupu“ (tj. DPH z tržeb) a „daní na vstupu“ (tj. DPH z nákupů). Plátce DPH by se měl vždy ekonomicky rozhodovat podle cen bez DPH, neboť pouze ty jsou jeho nákladem či výnosem (nikoliv ceny včetně DPH).

Pokud se stanu jako podnikatel plátcem DPH a moji odběratelé/zákazníci jsou převážně plátci DPH, pak na registraci k DPH zpravidla vydělám. Svému zákazníkovi (plátci DPH) totiž můžu přirazit k ceně i DPH, aniž bych mu „ublížil“. Dostane totiž tuto DPH zpět od finančího úřadu.

Neplátce DPH Plátce DPH
VSTUPY:
  • Nákupy (bez DPH)
500.000 Kč 500.000 Kč
  • DPH
105.000 Kč 105.000 Kč
  • Nákupy (včetně DPH)
605.000 Kč 605.000 Kč
VÝSTUPY:
  • Tržby (bez DPH)
850.000 Kč 850.000 Kč
  • DPH
0 Kč 178.500 Kč
  • Tržby (včetně DPH)
850.000 Kč 1.028.500 Kč
NÁKLADY CELKEM 605.000 Kč 500.000 Kč
VÝNOSY CELKEM 850.000 Kč 850.000 Kč
ZISK 245.000 Kč 350.000 Kč

V tabulce výše vidíte srovnání mezi stejnou firmou nakupující od plátce DPH a prodávající plátci DPH. Pokud se firma stane plátcem DPH, ušetří na dani 105.000 Kč ročně.

A proto se nebojte DPH!

Pamatuj si:

  • je rozdíl pokud jsi nebo nejsi plátce DPH,
  • pokud jsi plátce DPH, pak hospodaříš s „cizími penězi“,
  • plátcem DPH se stávám automaticky, pokud překročím celkový obrat 1 000 000,-Kč za posledních 12 po sobě jdoucích měsíců, nebo pokud nakupuji vybrané služby ze zahraničí (typu Facebook reklama, Google adwords, skype kredit,…).

 

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)