Jistě už každý zaznamenal, že od 1.1.2014 se mění občanský zákoník a spolu s ním i zákon o korporacích.

Jaké konkrétní změny to přinese pro nás, podnikatele, v řízení společnosti s ručením omezením?

Zeptali jsme se našich právníků a 10 nejzásadnějších změn přinášíme v našem videu níže:

  • Změna výše min. základního kapitálu: 200 000,- Kč => 1,-Kč, raději vyšší částka (důvěra, dělení podílů, převod na další osobu)

  • Převoditelnost podílů společníků: bez svolení valné hromady

  • Ruší se povinnost rezervního fondu

  • Ruší se zákaz řetězení: s.r.o. s 1 společníkem může být jediným společníkem jiné s.r.o.

  • Statutárním orgánem i právnická osoba

  • s.r.o. může mít více jak 50 společníků

  • Zrušení konkurenční doložky: jednatel může podnikat v obdobné oblasti, pokud společníci budou o tom informováni

  • Odpovědnost jednatelů za závazky společnosti: péče řádného hospodáře

  • Zavedeno pravidlo podnikatelského úsudku, jednatelé, za předpokladu, že jednali loajálně, informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti, nebudou odpovědní za případné negativní dopady svých rozhodnutí

  • „test insolvence“ zakazuje společnosti vyplácet zisk, prostředky z jiných vlastních zdrojů nebo zálohy v případě, že by si tím způsobila úpadek

 

Ke stažení zdarma rovněž nabízíme právnický posudek Právnický posudek – založení s.r.o. v roce 2013 nebo 2014 + změny.

 

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)