Od 1. ledna platí nový elektronický systém v oblasti pracovní neschopnosti zaměstnance. Jak na něj a na co si jako zaměstnavatel dát pozor? Eva pro Tebe sepsala vše podstatné.Od 1. ledna 2020 platí nový elektronický systém v oblasti pracovní neschopnosti zaměstnance, který nahradil ten dosavadní papírový. Došlo ke zrušení papírové neschopenky a jejího předávání mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem, mzdovou účetní a Českou správou sociálního zabezpečení.

Pozor! Neschopenky vystavené na stávajícím pětidílném tiskopisu do 31. prosince 2019 musí být doloženy pomocí „papírové metody“, jako tomu bylo doposud.

Jak systém eNeschopenek vypadá v praxi?

Zaměstnanec je povinen neprodleně oznámit začátek pracovní neschopnosti svému zaměstnavateli. Může tak učinit telefonicky, e-mailem nebo SMS. Konkrétní způsob si můžeš stanovit interním předpisem nebo v rámci pracovní smlouvy.

Jak zaměstnavatel získá on-line přístup k informacím o nemocných zaměstnancích?

Dvěma způsoby. Buď notifikacemi do datové nebo e-mailové schránky, nebo přímo prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Pokud chceš dostávat notifikace, musíš o jejich zasílání požádat také na ePortálu ČSSZ. Do datové schránky nebo na zadanou e-mailovou adresu Ti pak bude chodit hlášení o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Samozřejmě, pokud má Tvá účetní přístup do datové schránky, může tuto žádost poslat za Tebe.

Můžeš se také přihlásit přes datovou schránku nebo portál Národní identitní autority (NIA; je nutný elektronický občanský průkaz a uživatelský účet NIA) a budeš mít informace ihned k dispozici.

Postup z pohledu zaměstnavatele

Doba trvání nemoci 1 až 14 dnů

Náhradu mzdy za nemoc vyplácí zaměstnavatel po skončení měsíce v běžném výplatním termínu. Údaje nutné k vyplácení náhrady mzdy za nemoc zjistíš přes služby ePortálu ČSSZ.

Doba trvání nemoci delší než 14 dnů

Od 15. dne trvání nemoci má zaměstnanec nárok na nemocenské dávky. Zaměstnavatel má povinnost zaslat elektronicky Přílohu k žádosti o dávku s údaji potřebnými pro výpočet nemocenského. Nově je nutné vyplnit také číslo bankovního účtu zaměstnance či zvolit jiný způsob vyplacení nemocenské dávky – na žádost zaměstnance. Také toto za Tebe může udělat Tvá účetní.

Kdy dát pozor?

V případě vrácení zaměstnance do zaměstnání v poslední den pracovní neschopnosti nebo v jejím průběhu má zaměstnavatel povinnost o této skutečnosti podat elektroniky hlášení příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ).

I nadále trvá povinnost zaměstnavatele zasílat OSSZ veškeré podklady pro srážky z dávek nemocenského pojištění jako kopie všech právních titulů, sdělení výše dosud provedených srážek a další.

Na co nezapomenout?

  • Stanov si, jakým způsobem Ti budou zaměstnanci oznamovat nástup na dočasnou pracovní neschopnost (interním předpisem nebo v rámci pracovní smlouvy).
  • Podej žádost o zasílání notifikací do datové schránky nebo na e-mailovou adresu. Pokud má Tvá účetní přístup do datové schránky, může žádost zaslat za Tebe.
  • Při nemoci delší než 14 dnů nezapomeň zasílat OSSZ Přílohu k žádosti o nemocenské dávky spolu s vyplněným číslem bankovního účtu zaměstnance. Tohle mívá na starost účetní.
Autor článku: Eva Duží
(http://nastejnelodi.cz/)