V tomto příspěvku bychom si něco řekli o novinkách od 1. 1. 2018, které nás všechny potkají a neminou.

Na začátek se podívejme na výčet nejdůležitějších změn, které nám rok 2018 přinese. První novinkou je navýšení minimální mzdy na 12 200 Kč, s čímž souvisí i navýšení pojistného pro OBZP na 1 647 Kč, dále bude zavedena srážková daň ve výši 15 % pro zaměstnání malého rozsahu (např. u dohod o pracovní činnosti) do výdělku 2 500 Kč měsíčně. Zvyšuje se také daňové zvýhodnění na první dítě o 150 Kč měsíčně. Celkem bude tedy měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1 267 Kč, na druhé a třetí dítě se částka měsíčního daňového zvýhodnění nemění a bude činit 1 617 Kč a 2 017 Kč.

Podrobněji se poté podíváme na tato témata: minimální zálohy na sociální a zdravotní pojištění, omezení paušálních výdajů a na elektronickou evidenci tržeb.

Zálohy OSVČ 2018

Nejprve bych se ráda zaměřila na novou výši povinných minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ. Jelikož dochází v roce 2018 k navýšení měsíční průměrné mzdy na 29 979 Kč, tak je nutné navýšit zálohy, které jsou s tímto spjaty. Pro zajímavost: v roce 2017 byla průměrná měsíční mzda 28 232 Kč. Měsíčně tedy zaplatíme na zdravotním pojištění o 118 Kč více a na sociálním o 128 Kč více. Celkem dochází k navýšení o 2 952 Kč za rok a tedy o 246 Kč měsíčně. Nezapomeň si tedy zadat novou výši měsíčních trvalých příkazů:

  • Zdravotní pojištění: 2 024 Kč          
  • Sociální pojištění: 2 189 Kč

Omezení paušálních výdajů

Co se týče uplatňování výdajů paušálem, tak od roku 2018 dochází k omezení maximální částky těchto výdajů, která odpovídá příjmům ve výši 1 000 000 Kč. Nově ale lze uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti.

Následující tabulka shrnuje výše jednotlivých maximálních výdajů:

Paušál Činnost Maximální výdaj
80 % Zemědělské podnikání, řemeslná činnost 800 000 Kč
60 % Ostatní živnosti, kromě řemeslné 600 000 Kč
40 % Ostatní podnikání (lékaři, advokáti, atd.) 400 000 Kč
30 % Příjmy z nájmu obchodního majetku dle § 7, příjmy z nájmu dle § 9 300 000 Kč

Za rok 2017 si ještě bude možné zvolit, zda bude použita úprava pro rok 2016, tj. vyšší paušální výdaje (příjmy odpovídající 2 milionům Kč) bez možnosti slevy na manžela či manželku a dítě, nebo úpravu pro rok 2018, tj. nižší paušální výdaje a možnost odečtu slevy na manžela či manželku a daňového zvýhodnění na dítě.

Elektronická evidence tržeb

V prosinci došlo ke zrušení části zákona o EET Ústavním soudem. Toto rozhodnutí zapříčinilo posunutí začátku třetí a čtvrté vlny, které měly být spuštěny 1. 3. 2018 a 1. 6. 2018. Náběh obou vln bude možný až po novelizaci zákona o EET, ale to nikdo nevíme, kdy to přesně bude J

A jaké by měly být změny v tomto novelizovaném zákonu? Hovoří se o menší zátěži pro malé podnikatele, kteří mají obrat do 0,5 milionu Kč (částka však také není jistá – v návrhu jsou i částky 250 tis. Kč a 750 tis. Kč.). Tito podnikatelé by následně měli platit jakousi výši paušální daně, na které se předem se správcem daně domluví, jako „poplatek“ za to, že jsou povinnosti vést EET ušetřeni.

Nově také nebudou moci být na účtenkách uváděna rodná čísla podnikatelů, která jsou jejich daňovým identifikačním číslem (DIČ), avšak bude třeba toto číslo nahradit jiným číslem. Jakým – to se opět neví.

Evidence tržeb se také nebude týkat plateb kartou, či jiných bezhotovostních plateb, jelikož už jsou tyto platby dostatečně evidovány bankou a je zbytečné, aby tyto informace stát získával ještě od samotných podnikatelů.

 

Napsal http://nastejnelodi.cz/