Jedna z nejčastějších otázek, které dostáváme:

Kolik budu platit na daních, když budu pracovat na živnost/založím si s.r.o./nechám se zaměstnat?

Proto jsme se rozhodli natočit toto krátké video, kde nalezneš odpověď + případné výhody i nevýhody dané formy obživy. Na konci je i krátké vyhodnocení všech variant.

Náš příklad z videa rovněž přikládáme níže:

Vedu účetnictví pro klienta za 5.000 Kč. Vyplatilo by se mi, kdybych byl jeho zaměstnancem či dodavatelem jako s. r. o. či jako OSVČ?

Společnost s ručením omezením platí daň z příjmu právnicích osob (19 %). Zdaněný zisk může vyplatit společníkovi, ale po 15% zdanění dividend.

s. r. o.

 • Příjem 5.000 Kč
 • DPPO 950 Kč
 • Příjem po zdanění 4.050 Kč
 • Daň z dividend 608 Kč
 • Čistý příjem 3.443 Kč
 • Zdanění 31,15 %

Pokud se nechám zaměstnat, musí za mne (jako za zaměstnance) odvádět zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění (34 % z mé hrubé mzdy, tj. 25 % SP + 9 % ZP). Sám zaměstnance pak ze své hrubé mzdy odvádí 11 % (4,5 % ZP a 6,5 % SP) a ze „superhrubé mzdy“ odvádí ještě 15 % daň z příjmů fyzických osob.

Zaměstnanec

 • Příjem (náklady zaměstnavatele) 5.000 Kč
 • Hrubá mzda 3.731 Kč
 • SP+ZP podnikatele (zaměstnavatele) 1.269 Kč
 • SP+ZP zaměstnance 410 Kč
 • DPFO 750 Kč
 • Čistý příjem 2.571 Kč
 • Zdanění 48,58 %

Pokud podnikám jako živnostenský podnikatel (OSVČ), mohu si uplatnit výdaje paušálem (paušálním procentem z příjmů) ve výši 60 % z příjmu. Z rozdílu mezi příjmy a paušálními výdaji (tj. pouze ze zbývajících 40 %) se počítá SP, ZP a daň z příjmu. Daň z příjmů činí 15 %. Zdravotní pojištění činí 13,5 % a sociální pojištění (bez nemocenského) činí 29,2 %. SP a ZP se ovšem vypočítává z jedné poloviny základu daně.

OSVČ

 • Příjem 5.000 Kč
 • SP+ZP podnikatele (zaměstnavatele) 427 Kč
 • DPFO 300 Kč
 • Čistý příjem 4.273 Kč
 • Zdanění 14,54 %

Nejlépe vychází tedy zdanění podnikatele – fyzické osoby (OSVČ), a to díky výdajovým paušálům.

 

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)