Stojí tě neustálé odkládání faktur a dokladů moc času a energie? Možná jsou pro tebe výhodnější výdajové paušály.Asi víš, že podnikatel obecně zdaňuje pouze rozdíl mezi příjmy (tím, co mu jeho klienti – odběratelé – skutečně zaplatili) a výdaji (tím, co skutečně zaplatil svým dodavatelům).

Tyto výdaje můžeš uplatnit dvěma způsoby:

Reálné (skutečné) výdaje

Pokud se rozhodneš uplatnit své skutečné výdaje, znamená to, že musíš vést daňovou evidenci, ve které si přesně sleduješ výši svých příjmů a výdajů. To znamená, že musíš doložit všechny faktury, doklady a účtenky.

Paušální výdaje (výdaje procentem z příjmů)

Pokud se rozhodneš uplatnit výdaje procentem z příjmů, znamená to, že bez ohledu na to, jaké výše dosáhly tvé skutečné výdaje, se pro účely zjištění základu daně stanovují jako procento z příjmů – nejčastěji 60 %.

Pokud tedy jsou tvé roční příjmy z podnikání 300 000 Kč, při uplatnění paušálním procentem z příjmů budou činit tvé výdaje 180 000 Kč a tvůj základ daně bude 120 000 Kč.

V tomto případě nemusíš vést daňovou evidenci (pokud nejsi plátcem DPH) a postačí ti pouze evidence příjmů.

Co je pro mě výhodnější?

Protože si z těchto dvou možností můžeš v podstatě vybrat, asi tě napadá otázka, co je pro tebe výhodnější.

Uplatnění výdajů procentem z příjmů se ti vyplatí v případě, kdy jsou tvé skutečné výdaje nižší než paušální.

Pojďme se podívat na dva příklady:

Zatímco v prvním příkladu se vyplatí uplatnění výdajů paušálním procentem z příjmů, v druhém příkladu se naopak vyplatí uplatňovat výdaje podle skutečnosti.

Jak zjistit, kterou možnost mám použít?

Pokud chceš zjistit, která z možností uplatnění výdajů se ti vyplatí více, odpověz si na tyto dvě jednoduché otázky:

1. Do které kategorie patřím?

Procento z příjmů pro uplatnění paušálních výdajů se určuje podle druhu činnosti.

80 %, nejvýše však 1 600 000 Kč za rok, se uplatňuje z příjmů z řemeslných živností, zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství vykonávaných jako samostatná činnost, stejně tak jako z ostatních příjmů ze zemědělské výroby.

60 %, nejvýše však 1 200 000 Kč za rok, se uplatňuje z příjmů z živností volných, vázaných i koncesovaných.

40 %, nejvýše však 800 000 Kč za rok, se uplatňuje z příjmů ze samostatné činnosti, na kterou nemáš živnost – například z jiného podnikání dle zvláštních předpisů, z užití či poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví nebo autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem. Blíže viz OSVČ bez živnosti.

30 %, nejvýše však 600 000 Kč za rok, můžeš použít z příjmů z pronájmu a u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

2. Jsou moje skutečné výdaje vyšší, nebo nižší než paušální výdaje?

Obecně platí, že výdaje, které jsou vyšší, jsou také výhodnější.

Hranice příjmů pro uplatnění paušálních výdajů

Pro rok 2021 je hranice příjmů, ze kterých lze uplatnit paušální výdaje, nastavena na 2 000 000 Kč. To znamená, že nejvyšší možné paušální výdaje, které lze uplatnit, jsou výdaje ve výši 1 600 000 Kč – při použití nejvyšších 80% paušálních výdajů.

Pokud by byl příjem například 2 500 000 Kč, je možné použít paušální výdaje pouze 1 600 000 Kč. To ale nemusí znamenat, že při vyšších příjmech se paušál nevyplatí, jen je nutno brát v potaz i skutečné výdaje každého podnikatele.

 

Autor článku: Nikol Pačková
(http://nastejnelodi.cz/)