Nedávno nás oslovil klient s tím, že platí hodně na dani, sociálním i zdravotním pojištění. Tento klient měl s.r.o. a příjmy ze 3 odlišných zdrojů:

  • od zákazníků za prodej zboží,
  • poradenství,
  • ze vstupního a partnerů za organizování neziskových kulturních a sportovních aktivit.

Ve svém s.r.o. byl klient i jediným zaměstnancem. Veškeré tyto aktivity zaštiťoval právě pod toto jediné s.r.o.

Pojďme se podívat, jak se dají ušetřit desetitisíce správnou optimalizací celého nastavení businessu a to naprosto legálním využívání výhod jednotlivých forem podnikání.

Krok 1 – Analýza současného stavu

Klient vykonával následující činnosti s níže uvedenými výnosy a náklady.

Činnost Výnosy Náklady Zisk z činnosti
Prodej zboží 1.000.000 Kč 800.000 Kč 200.000 Kč
Poradenství 500.000 Kč 0 Kč 500.000 Kč
Kulturní a sportovní aktivity 300.000 Kč 300.000 Kč 0 Kč
CELKEM 1.800.000 Kč 1.100.000 Kč 700.000 Kč

Klient jako jednatel a zároveň majitel s. r. o. byl ve svém s. r. o. i zaměstnán. Hrubá mzda činila 20.000 Kč/měsíc (tj. mzdové náklady 26.800 Kč, čistá mzda 15.850 Kč). Zisky s. r. o. byly pravidelně vybírány ve formě dividend. Jak se postupně „smršťoval“ zisk s. r. o. z hrubého až po čisté dividendy je vidět v následující tabulce.

Zisk ze všech činností 700.000 Kč
Mzdové náklady (vlastní mzda) 321.600 Kč
Základ daně s. r. o. (zisk s. r. o.) 378.000 Kč
DPPO (19 %) 71.820 Kč
Hrubé dividendy (= čistý zisk) 306.180 Kč
Daň z dividend (15 %) 45.927 Kč
Čisté dividendy 260.253 Kč

Čistý příjem podnikatele tedy ročně činil v tomto modelu:

Čisté dividendy 260.253 Kč
Čistá mzda 190.200 Kč
CELKEM 450.453 Kč

Krok 2 – Návrh optimalizace

Naším návrhem bylo:

  1. vykonávat poradenství jako OSVČ (a nenechat se zaměstnávat v s. r. o.),
  2. organizování kulturních a sportovních akcí provozovat jako zapsaný spolek (potenciálně výhodnější tétkéž kvůli DPH, protože spolek při tak nízkém obratu nemusí být plátcem DPH),
  3. nákup a prodej zboží realizovat prostřednictvím s. r. o.

Pojďme se tedy podívat na čistý příjem teď.

Příjmy z s. r. o.:

Výnosy s. r. o. (nákup a prodej zboží) 1.000.000 Kč
Náklady s. r. o. 800.000 Kč
Zisk s. r. o. 200.000 Kč
DPPO (19 %) 38.000 Kč
Hrubé dividendy (= čistý zisk) 162.000 Kč
Daň z dividend (15 %) 24.300 Kč
Čisté dividendy 137.700 Kč

Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti:

Příjmy OSVČ (poradenství) 500.000 Kč
Paušální výdaje (60 %) 300.000 Kč
Základ daně 200.000 Kč
DPFO 5.160 Kč
ZP 21.024 Kč
SP 29.200 Kč
Čistý příjem OSVČ 444.616 Kč

Čistý příjem tedy v tomto modelu:

Čisté dividendy 137.700 Kč
Čistý příjem OSVČ 444.616 Kč
CELKEM 582.316 Kč

Jelikož zapsaný spolek negeneroval žádný zisk, není už dále zmiňován (ovšem je možné uspořit na tom, že tento spolek nebude plátcem DPH).

Krok 3: Porovnání variant a cena optimalizace

Porovnejme nyní čisté příjmy klienta před a po optimalizaci:

Čistý příjem před 450.453 Kč
Čistý příjem po 582.316 Kč
Rozdíl 131.863 Kč

Optimalizace nám přinese úsporu ve výši 131 863,-Kč. Na druhou stranu musíme započítat zvýšené administrativní náklady na spolek a živnostníka cca o 10 000,-Kč/rok.

Dále je potřeba mít na mysli, že jako živnostník dostane nižší penzi (pokud nějakou v budoucnu budeme mít 🙂 ) než zaměstnanec (kvůli nižším odvodům). Proto jsme doporučili, aby si více spořil na důchod.

Pokud se rozhodne spořit na důchod skrze životní pojištění a penzijní připojištění, projeví se  toto opět zpětně v nižších platbách na daň, sociální a zdravotní pojištění, jak již z předešlého videa určitě dobře víš, ale hlavně peníze neodvádí státu, ale spoří si sám sobě!

Díky námi navržené optimalizaci klient za rok ušetří více než 120 000,-Kč. To je u firmy, která dělá obrat 1,8 mil. Kč ročně celkem dost, nemyslíš?

Ne vždy je tedy potřeba neustále hledat a honit se za novými zákazníky, někdy se stačí pouze podívat na vlastní nastavení businessu, kde se dá ušetřit celkem zajímavou částku, aniž bychom museli drasticky škrtat v nákladech.

Doporučujeme: nech si udělat audit nastavení Tvého businessu, takové STKčko Tvého podnikání, a ujisti se, že jej máš nastaven správně a že zbytečně neplatíš moc na daních a odvodech.

 

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)