Každý podnikatel je ze zákona povinen platit zdravotní pojištění. Co když se ale s platbou zdravotního pojištění zpozdíš nebo na ni zapomeneš? Jak požádat o prominutí penále nebo splátkový kalendář Ti vysvětlí Eva Duží.OSVČ a zdravotní pojištění

Každý podnikatel – živnostník – je ze zákona povinen za svou osobu platit zdravotní pojištění, a to ve správné výši a ve správný čas. Pokud tomu tak není, vzniká penále.

Pojistné na zdravotní pojištění OSVČ dělá ročně 13,5 % z vyměřovacího základu, tedy 6,75 % ze zisku. Zdravotní pojištění se platí formou měsíčních záloh – výše minimální zálohy pro OSVČ přitom od 1. 1. 2019 činí 2 208 Kč. Termín splatnosti je vždy od 1. dne kalendářního měsíce, za který je záloha splatná, do 8. dne měsíce následujícího.

Častým řešením, jak nezapomenout na zaplacení pojistného, je nastavení trvalého příkazu k úhradě této zálohy v bance.

Vznik penále

Živnostníkovi však mohou nastat dočasné problémy s cash-flow, na základě kterých nebude mít dostatek peněžních prostředků na úhradu zdravotního pojištění.

Jak vyřešit problémy s cash-flow Ti ve svém videu vysvětlí Martin.

Pokud zálohu na zdravotní pojištění nezaplatíš včas, ve správné výši, nebo ji nezaplatíš vůbec, začne se z neuhrazeného pojistného počítat penále. Za každý den prodlení přitom vzniká penále ve výši 0,05 % z dlužné částky.

Jak se dozvím, že penále vzniklo?

Nejčastěji to zjistíš na základě vyúčtování pojistného, které zdravotní pojišťovny zasílají vždy za určité období. Případně od své pojišťovny můžeš obdržet také výkaz nedoplatků nebo platební výměr.

Žádost o prominutí penále

Hodí se vědět, že zdravotní pojišťovnu můžeš požádat o prominutí penále. Při podání žádosti o prominutí penále vlastně souhlasíš s dlužnou částkou a důvodem vyměření penále, načež z různých důvodů žádáš o odstranění tvrdosti a prominutí vyměřeného penále.

V případě, že od zdravotní pojišťovny obdržíš výkaz nedoplatků, musíš žádost o prominutí podat do 8 dnů od data doručení tohoto výkazu. Pokud od ní obdržíš platební výměr, bude nutné žádost o prominutí podat do 15 dnů od data doručení výměru.

Pamatuj však, že před podáním žádosti o prominutí penále je nutné zdravotní pojišťovně uhradit dlužné pojistné.

Splátkový kalendář

Je tady však ještě možnost pro případ, že jsi v situaci, kdy ani na úhradu dlužného pojistného nemáš dostatek finančních prostředků. V takovém případě zkus zdravotní pojišťovnu požádat o splátkový kalendář.

Žádost o splátkový kalendář podej spolu s žádostí o prominutí penále.

Autor článku: Eva Duží
(http://nastejnelodi.cz/)