Analyzuj minulost a vytvářej budoucnost! Jednou za čas je dobré projít finanční cíle, vyhodnotit výnosy a náklady a položit si tyto otázky.


Zaprvé

Splnila firma své finanční cíle?

Sledovanými finančními cíli jsou obrat, marže a zisk. Pokud je plánovaná výše zisku nižší, zpravidla za to můžou buď nízké výnosy, vysoké náklady, nebo kombinace obojího.

Zadruhé

Po finančních cílech je dobré analyzovat zdroje výnosů.

Možná tak zjistíš, že máte nový segment zákazníků, na který by bylo dobré se zaměřit.

Výnosy se hodí hodnotit taky podle sezonnosti. Má firma v určitém období nevyužité kapacity? Nedají se nějak lépe využít?

Zatřetí

Po analýze výnosů zjisti, zda firma nemá prostor pro redukci nákladů. Zaměř se na:

  • Mzdové náklady: Rostly, nebo klesaly ku obratu? Jsou zaměstnanci placeni adekvátně k výkonu práce?
  • Přímé náklady: Rostly, nebo klesaly ku obratu? Není čas uvažovat o zdražování produktů, když nakupuješ za víc?
  • Režijní náklady: Rostly, nebo klesaly ku obratu? Růst těchto nákladů je přirozený, ale ne ideální. Pokud se kvůli nim firma dostane do ztráty, je nutné s tím něco dělat – škrtat.

Začtvrté

Nemusíš porovnávat pouze výnosy a náklady. Pro některá odvětví je stěžejní cash flow.

O tom, jak je možné být v zisku, ale bez peněz, už psala Katka.

A co dál?

Klíčem k úspěchu je pravidelně analyzovat minulost a na základě dat rozhodovat o budoucnosti.

 

Autor článku: Iveta Szmeková
(http://nastejnelodi.cz/)