Často se nás lidé ptají, jak mají vyhodnotit uplynulý rok z pohledu financí. Proto zde uvádíme pár tipů a otázek, na které může být zajímavé si odpovědět co do finančního hospodaření tvojí firmy.

1. Naplnila firma požadované finanční cíle? Splnila plán zisku/marže/obratu?

Pokud ne, proč? Patrně měla malé tržby (výnosy) nebo vysoké náklady, popř. obojí. Následně se podíváme více do hloubky.

2. Z jakých zdrojů nám plynuly výnosy?

Zde je dobré vyhodnotit, od jakých skupin klientů (tj. z jakých segmentů) nám plynou výnosy a jestli je to tak vědomě nebo jestli máme nějakou skupinu zákazníků, která roste, ale my o tom vůbec nevíme – na tu může být dobré se zaměřit. Dále pak je dobré vyhodnotit sezónnost tržeb a zamyslet se nad tím, jestli nemohu lépe využít
případné volné kapacity v průběhu roku.

3. Existuje prostor pro redukci nákladů?

Zde je nutné rozlišovat alespoň tři nákladové kategorie:
– přímé náklady
– mzdové náklady
– ostatní režijní náklady
U přímých nákladů se ptáme – rostly ku obratu či klesaly? Proč rostly přímé náklady rychleji než obrat? Neměli bychom taky zdražit svoje produkty, když je nakupujeme dráž?
U mzdových nákladů – rostly ku obratu či klesaly? Pokud rostly ku obratu, tak proč? Jsme si vědomi toho, že se zaměstnanci na výsledném produktu mají co do nákladů větší podíl nebo je to jen důsledkem rozhodnutí o zvýšení mezd bez kontextu celé firmy?
U ostatních režijních nákladů – rostly v absolutním čísle? Jaké položky rostly nejvíc (v absolutním vyjádření)? Rostly i v poměru k obratu? Pokud se firma dostala meziročně do ztráty, zde je potřeba sekat! Růst režií je ovšem víceméně přirozený, není však ideální, pokud rostou rychleji režie než obrat.

4. Existují nějaké brzdy rozvoje – co do cash-flow?

Zde se ptáme, kam se poděl zisk. V jaké podobě je tedy ve firmě vázán cash a jak se to změnilo oproti minulému roku. Pokud bojuje firma s cashem, nenavýšila náhodou neúměrně stav zásob? Opět jako u všeho je však důležité si uvědomit, že vyhodnocujeme historii.

Bez toho, abychom udělali nějaké rozhodnutí o změnách do budoucna – změnili model odměňování, zredukovali náklady či se více zaměřili na určitý segment zákazníků – se nic nezmění.

 Napsal http://nastejnelodi.cz/