Častým okamžikem, kdy firma potřebuje řešit svou ekonomiku – svůj finanční management, je v okamžiku, kdy se jí nedostává cash-flow. Často je to ale manažery resp. majiteli firem uchopeno nešťastně.


Vezměme si paralelu se ziskovostí firmy. Pokud firma je ve ztrátě, tak obvykle chci vidět náklady a výnosy. Dokud ovšem nezačnu tyto náklady „řezat“ nebo zvedat výnosy, nic se nestane.

Stejně tak, pokud budu chtít sledovat jednotlivé příjmy a výdaje, vytvořím si ve firmě další a další administrativu a byrokracii, nic se s cash-flow nestane, pokud nezavedu opatření, které má na cash-flow přímý dopad.
Sledovat jednotlivé příjmy a výdaje, pokud již paralelně sleduji náklady a výnosy, bývá obvykle špatně uchopitelné, redukce jednotlivých výdajů má často pomalý dopad do reálného cash-flow a je to nepraktické pro udržení pozornosti nad celkovým obrazem hospodaření firmy.

Pokud tedy chci zlepšit cash-flow, je nejprve nutné vidět, kde se ve firmě „cash“ nachází:
– v majetku
– v zásobách
– v pohledávkách
– ve snížení závazků

Jak je tedy možné zlepši cash-flow společnosti:
1. Můžeme odprodat jednotlivý majetek, který není potřeba.
Leží ve vozovém parku jedno auto „ladem“? Proč jej tedy neprodat!
2. Můžeme snížit stav zásob jejich optimalizací.
Má firma nepotřebné zásoby, které lze prodat? Případně je možné přejít na řízení zásob „just-in-time“? Chytré kroky redukce zásob mají pozitivní vliv na reálné
cash-flow.
3. Můžeme snížit stav pohledávek.
Dluží firmě její odběratelé po splatnosti? Je možné vyžadovat od odběratelů (byť částečnou) platbu předem? Redukce pohledávek má opět pozitivní dopad na reálné cash-flow firmy.
4. Můžeme zvýšit závazky?
Cash-flow přirozeně pomáhá například bankovní úvěr. Ten je však vykoupen úrokovými náklady na „dluhovou službu“. Pokud se mi například podaří vyjednat s dodavateli delší splatnosti faktur, bude to mít opět pozitivní dopad na cash-flow.
5. Zisk a odpisy
Samozřejmě zisk a odpisy majetku zlepšují cash-flow společnosti.
V případě, že se potýká firma s problémem s cash-flow, pak je naším doporučením nejprve se podívat, kde se cash-flow v dané firmě nachází a zredukovat položky aktiv či navýšit závazky. Dlouhodobě je však nezbytné, aby firma byla zisková a co se týče cash-flow dále „nekrvácela“.

 

Napsal http://nastejnelodi.cz/