Často za námi klienti chodí s otázkou, jak vytvořit opravdu efektivní, udržitelný a spravedlivý odměňovací systém. Každý podnikatel patrně chce, aby jeho zaměstnanci přicházeli s inovacemi, aby se chovali hospodárně nebo aby hledali nové obchodní příležitosti. Jak ale správně odměňovat zaměstnance, aby se tak chovali? To je otázka za milion!

Často chceme, aby se naši zaměstnanci chovali jako podnikatelé, ale neodměňujeme je tak. Prosto používáme špatný software na často dobrý hardware. Nikdo z nás podnikatelů není odměňován hodinově.

Našim klientům tedy při tvorbě odměňovacího systému radíme to, co už máme vyzkoušené:

  • Transparentnost a jednoduchost – každý zaměstnanec by si měl být schopný spočítat sám svoji výplatu.
  • Odměňování „co nejblíže zákazníkovi“ – odměňujte své zaměstnance co nejpodobněji tomu, jak zákazníci odměňují firmu.
  • Variabilizujte náklady – co nejvíce nákladů se musí chovat tak, aby rostly či klesaly s růstem či poklesem výnosů.

Ve vývoji efektivního systému odměňování je nutné projít tři kroky:

  • Znát čísla o své firmě – jaké má náklady, jaké výnosy, jak se chovají náklady, když se mění výnosy
  • Vytvořit systém – ideálně takový, aby se na něm všichni shodli – jednoduchý, transparentní, srozumitelný a hlavně „spravedlivý“
  • Tento systém prorazit – to je nejdůležitější bod.

Nejdříve je nutné analyzovat náklady (podle jednotlivých středisek) – rozčlením si je na jednotkové, režijní a mzdové. Tyto pak poměřuji s obratem, popř. marží. A pak nastavuji systém tak, abych férově rozděloval „přidanou hodnotu“ (tj. rozdíl marže a režijních nákladů), a to podle toho, kdo na ní má zásluhy. Na přidané hodnotě má nejčastěji zásluhu ten, kdo zboží či službu dodal („deliver), ale i ten, kdo zboží či služby prodal („sales“). I podnikatel (majitel firmy) bych měl mít pro celý systém přidanou hodnotu a to generuje zisk (to, že firmu vybudoval, to, že firma má nějaké jméno – brand, má nějaký kapitál).

A už jen ten systém prosadit a je to…

 

Napsal http://nastejnelodi.cz/