Délka trvání založení firmy a její cenová dostupnost je v České republice dlouho kritizovaným tématem. Od jara roku 2015 však došlo k celkem převratné změně. Sami jsme se proto rozhodli založit si společnost s ručením omezeným „ponovu“.

Od jara roku 2015 je možné založit si společnost s ručením omezeným „do druhého dne“, a to za zhruba 13 tisíc Kč. Standardní společnost s ručením omezeným již může do obchodního rejstříku zapisovat přímo notář a není tudíž nutné čekat na rozhodnutí rejstříkového soudu.

Jaké jsou kroky založení společnosti s ručením omezeným?

 • Příprava podkladů pro notáře.
  Zde je potřeba dojednat si s notářem schůzku a předem mu sdělit údaje o společnících, o jednateli, zapisovaný základní kapitál, předmět činnosti, sídlo a případně další naše požadavky.
  Dále je nutné mít při návštěvě notáře „souhlas s umístěním sídla“, kde vlastník nemovitosti, ve kterém bude sídlo společnosti umístěno, se sídlem souhlasí a tento souhlas stvrzuje svým podpisem, který musí být úředně ověřen. Pokud ten, co společnost zakládá (tj. společník, případně jednatel) je zároveň vlastníkem nemovitosti, ve které bude sídlo umístěno, pak tento souhlas s umístěním sídla vyhotoví přímo notář při návštěvě a není potřeba nic ohledně sídla před první návštěvou notáře zařizovat.
 • Schůzka s notářem.
  Na této schůzce dojde k podepsání společenské smlouvy (případně zakladatelské listiny v případě jediného zakladatele) formou notářského zápisu a dalších potřebných dokumentů (prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce jednatele apod.). Zde se ještě může společenská smlouva „doladit“. Potřebná je přítomnost všech společníků i budoucích jednatelů.
 • Vyřízení vkladu základního kapitálu v bance.
  Cesta od notáře obvykle vede hned do banky, kde je potřeba zřídit speciální účet pro složení základního kapitálu a tento kapitál složit. Banka by pak měla okamžitě na požádání vystavit potvrzení o složení základního kapitálu. Toto potvrzení je potřeba donést zpět k notáři.
 • Cesta na živnostenský úřad.
  Další kroky vedou obvykle na živnostenský úřad, přičemž nezáleží na místní příslušnosti. Obvykle postačí vyplnit jednotný registrační formulář a zaplatit poplatek ve výši 1.000 Kč. U řemeslných, vázaných či koncesovaných živností je pak potřebné zpravidla doložit odbornou způsobilost. Živnostenský úřad pak vyhotoví originál výpisu z živnostenského rejstříku, který je opět potřeba donést zpět k notáři.
 • Zápis s. r. o. u notáře.
  Notáři je posléze nutné donést zpět originál potvrzení o složení základního kapitálu z banky a originál výpisu z živnostenského rejstříku. Poté již notáři nic nebrání tomu, aby zapsal společnost s ručením omezeným do obchodního rejstříku, přičemž na www.justice.cz se společnost objeví zpravidla druhý den.
 • Po zápisu do obchodního rejstříku znovu cesta do banky.
  Po provedení zápisu (tj. když je společnost již na www.justice.cz), je potřeba znovu navštívit banku, která zpravidla zruší účet pro složení základního kapitálu a založí běžný účet na jméno nově vzniklé společnosti.
 • Přihlášení se na finančním úřadu k DPPO.
  Jakmile přijdou poštou jednateli přístupové údaje k datové schránce společnosti, je potřeba ještě tuto společnost zaregistrovat k DPPO (dani z příjmu právnické osoby) na místně příslušném finančním úřadě.

Kolik to stojí?

V našem případě jsme zaplatili:

 • 2.700 Kč u notáře za zápis do OR,
 • 8.240 Kč za notářský zápis,
 • 1.000 Kč za vyřízení živnostenského oprávnění
 • 726 Kč za souhlas s umístěním sídla.

Dále bylo nutné vložit základní kapitál na bankovní účet. Celkem tedy náklady na založení s. r. o. nepřesáhly 13.000 Kč.

Založení společnosti s ručením omezeným tedy ještě pořád není nejlevnější, jak by mohlo být. Státem slibovaná částka 2.700 Kč je ještě pořád daleko.
Doba založení za 2 dny nám ale dodává dost optimismu. Doufejme, že to takhle půjde dále.

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)