V tomto článku se zaměříme na povinnosti spojené s podnikáním a termíny, které musíme dodržet.

Nejprve se podíváme na platby, které se opakují každý měsíc. Jedná se o:

  • zdravotní pojištění, (úhrada do 8. dne daného měsíce),
  • sociální pojištění (do 20. dne).
  • platbu DPH s termínem nejpozději k 25. dni.

Co se týče plateb v průběhu roku, pak je potřeba hlídat:

  • platbu silniční daně (vždy k 15. dni měsíce dubna, července, října a prosince.) Částka závisí na typu vozidla.
  • úhradu daně z nemovitých věcí. Vypočtená daň je splatná najednou, pokud její hodnota je nižší než 5 000. Pokud je daň vyšší, splácí se ve dvou splátkách k 31. květnu a 30. listopadu. Jedná li se o majetek užívaný k zemědělské činnosti, pak je první splátka posunutá po žních, tedy k 30.8.
  • zálohu na daň z příjmu. Pouze v případě, kdy poslední známá daňová povinnost byla vyšší než 30 000 Kč. Pokud daňová povinnost vloni činila více než 30 000, ale zároveň méně než 150 000, pak je povinnost zaplatit 40 % právě z poslední známé daňové povinnosti. Záloha se odvání ve dvou splátkách k 15. červnu a k 15. prosinci. V případě, že poslední známá daňová povinnost činila více než 150 000, pak je povinnost odvést zálohu ve výši 25 %. Splácí se v tomto případě čtvrtletně (do 15. dne měsíce března, června, září a prosince).

Jak vysoké jsou platby?

  • Zdravotní pojištění u živnostníků je 13, 5 % z poloviny základu daně. Minimální záloha pro rok 2017 = 1 906 Kč.
  • Sociální pojištění u živnostníků je 29,2 % z poloviny základu daně. Minimální záloha pro rok 2017 = 2 061 Kč.
  • Záloha na daň z příjmu se řídí poslední daňovou povinností. Výše zálohy je pak daná procentem, viz výše.

 

Napsal http://nastejnelodi.cz/