Nejčastější otázka živnostníků každý rok: Kolik zaplatím na dani, sociálním a zdravotním pojištění při mém obratu? Tady je odpověď.Co to ovlivňuje

Výše daně, sociálního a zdravotního pojištění je ovlivněna:

  • příjmy, které jsi v daném roce dostal(a) buď na účet, nebo hotově
  • typem činnosti (hlavní × vedlejší)
  • zálohami na sociální a zdravotní pojištění.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění má povinnost odvádět každý, kdo podniká (i když pár výjimek existuje).

Pro rok 2020 byly pro hlavní činnost stanoveny tyto minimální výše záloh:

  • 2 544 Kč měsíčně pro sociální pojištění,
  • 2 352 Kč měsíčně pro zdravotní pojištění.

Pokud podnikáš na vedlejší činnost, vypočítávají se zálohy ze zisku dosaženého v předchozím období. V případě, že tvůj hrubý zisk za předchozí období nepřekročil hranici 83 603 Kč, zálohy neplatíš.

Vzhledem k pandemické situaci došlo loni k prominutí záloh na pojistné za období březen až srpen.

Kolik tedy zaplatím?

Můžeš se podívat na jednoduchou tabulku, která zobrazuje roční odvody při různých obratech. Uvažujeme při tom živnostníka na hlavní činnosti, který uplatňuje výdajový paušál 60 %.

V posledním a předposledním řádku si můžeš všimnout, kolik zaplatíš navíc na odvodech oproti minulé výši příjmu, tedy sloupci vlevo.

Při příjmech do 420 000 Kč ročně neplatíš žádné daně ani nedoplácíš pojištění, pokud poctivě platíš zálohy v minimální výši.

Po přesažení 530 000 Kč se zvyšují odvody za sociální pojištění.

Po překročení 1 050 000 Kč se zvýší odvody na zdravotní pojištění.

Při příjmech nad 1 100 000 Kč činí dodatečné zdanění 14,54 %, pokud neuvažujeme solidární daň.

 

Autor článku: Pavla Rajnochová
(http://nastejnelodi.cz/)