Přilepší si hlavně zaměstnanci s vysokými příjmy a stát, kraje i obce přijdou o miliardy. Eva se podívala na to, jaké jsou reálné dopady zrušení superhrubé mzdy.


 

Nejdřív je třeba vysvětlit, z čeho se superhrubá mzda vlastně skládala.

Superhrubá mzda představovala celkové mzdové náklady zaměstnavatele na zaměstnance. Šlo o mzdu, která byla navýšena o zaměstnavatelovy odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnance. Znamenalo to, že zaměstnanci odváděli daň nejen ze své hrubé mzdy, ale také z pojištění (sociálního a zdravotního), která za ně platí zaměstnavatel.

Zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy na poplatníka v roce 2021 znamená nárůst čisté mzdy o „tisíce“ v porovnání s předchozím rokem – to je fakt.

Mzdy se nadále daní 15 procenty, při vysokých příjmech z části také 23 procenty – tahle sazba fakticky nahrazuje solidární přirážku. Vztahuje se na příjmy nad čtyřnásobek průměrné hrubé mzdy, což letos odpovídá 141 764 Kč.

Druhou věcí je zvýšení slevy na poplatníka. Zatímco loni byla 2 070 Kč za každý měsíc, letos se navýšila na částku 2 320 Kč.

Tento dopad daňového balíčku se týká zhruba 4,3 milionů zaměstnanců.

Pojďme se teď podívat, o kolik „si polepší“ zaměstnanec v roce 2021 vlivem zrušení superhrubé mzdy. Bereme v potaz zaměstnance s podepsaným prohlášením k dani a bez dětí:

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021
Hrubá mzda 15 200 Kč 15 200 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
Superhrubá mzda 20 338 Kč 0 Kč 26 760 Kč 0 Kč 40 140 Kč 0 Kč 66 900 Kč 0 Kč
Základ daně 20 400 Kč 15 200 Kč 26 800 Kč 20 000 Kč 40 200 Kč 30 000 Kč 67 000 Kč 50 000 Kč
Daň 3 060 Kč 2 280 Kč 4 020 Kč 3 000 Kč 6 030 Kč 4 500 Kč 10 050 Kč 7 500 Kč
Základní sleva 2 070 Kč 2 320 Kč 2 070 Kč 2 320 Kč 2 070 Kč 2 320 Kč 2 070 Kč 2 320 Kč
Daň 990 Kč 0 Kč 1 950 Kč 680 Kč 3 960 Kč 2 180 Kč 7 980 Kč 5 180 Kč
Úspora na dani 990 Kč 1 270 Kč 1 780 Kč 2 800 Kč

Jak je z tabulky patrné, zaměstnanec s minimální mzdou si polepší oproti minulému roku jen o 870 Kč. Jestli je to dostatečné zvýšení, je na pováženou. Zrušení superhrubé mzdy výrazněji pocítí zaměstnanci s vyššími příjmy. Jestli je tohle „spravedlivé“ a pomůže to zaměstnancům v současné situaci – jak bylo při rušení superhrubé mzdy argumentováno, je taky na zamyšlení.

Nesmíme zapomenout ani na dopad zrušení superhrubé mzdy na státní rozpočet. Toto opatření sníží podle studie Národní rozpočtové rady vlády příjmy státu asi o 88 miliard.

O 58,1 miliard korun má přijít státní rozpočet, o 7,8 miliardy se sníží rozpočty krajů a o 22,1 miliardy korun poklesnou příjmy obcí.

Je třeba mít na paměti, že toto všechno jsou reálné dopady zrušení superhrubé mzdy.

 

Autor článku: Eva Mynarčíková
(http://nastejnelodi.cz/)