Jak a čím obdarovat obchodní partnery a klienty, aby sis náklady spojené s nákupem mohl uplatnit jako daňově uznatelné příjmy?

Obecně platí, že náklady na reprezentaci patří mezi nedaňové náklady. Existují ovšem výjimky, které umožňují tyto náklady zahrnout mezi daňové náklady, a dokonce si z nich odpočíst DPH.

Reklamní předměty z pohledu daně z příjmů

Aby sis mohl reklamní a propagační předměty zahrnout do daňových nákladů, musí být opatřeny logem nebo ochrannou známkou poskytovatele.

Jednotková cena dárku nesmí přesáhnout hodnotu 500 Kč bez DPH. Ovšem pozor – do jednotkové ceny se započítávají i náklady související s pořízením tohoto dárku, do kterých patří například přepravné nebo obaly.

Poslední podmínkou, kterou musíš splnit, je skutečnost, že dárky nepodléhají spotřební dani. Jedinou výjimkou je tiché víno. Dle zákona o spotřebních daních se za tiché víno považují vína, která nejsou šumivým vínem a která jsou uvedena pod vyjmenovanými kódy nomenklatury. V podstatě jde o o vína bez bublinek.

Po splnění všech podmínek mohou být náklady na pořízení propagačních předmětů zahrnuty do daňových nákladů. Může se však stát, že kontrolní orgán finančního úřadu bude požadovat prokázání daňové uznatelnosti. Doporučujeme proto, aby na faktuře nebo dokladu bylo uvedeno, že předmět je opatřen logem firmy. Vhodné je též pořídit fotografii reklamního dárku. Vyhneš se tak případným nepříjemnostem.

Reklamní předměty z pohledu daně z přidané hodnoty

Aby sis mohl odpočíst DPH na vstupu při nákupu dárků pro své obchodní partnery, musíš splnit několik podmínek.

Pořizovací cena musí být stejná jako v případě zákona o dani z příjmů – cena jednoho dárku tedy nesmí přesáhnout 500 Kč bez DPH. Další podmínkou však je, že dárek musí být poskytnut v rámci ekonomické činnosti.

V případě splnění těchto podmínek není třeba vystavovat fakturu a odvádět DPH.

Čím obdarovat?

Mezi časté reklamní předměty věnované klientům a obchodním partnerům patří láhve vína, propisky, hrníčky, kalendáře, diáře nebo dárky z oblasti elektroniky jako USB disky. Dále jsou to často dárky ručně vyrobené nebo dárky podporující charitativní účely.

Reklamním předmětem se považuje konkrétní věc, která má svou samostatnou užitnou hodnotu. Různé vouchery a poukázky na zboží a služby tedy nelze zahrnout do daňově uznatelných nákladů.

 

Autor článku: Andrea Kaufmanová
(http://nastejnelodi.cz/)