V tomto příspěvku si Jarka pro všechny připravila manuál DPH, tedy užitečný souhrn toho, co je a co není možné si uplatnit v DPH.

1.) Co si tedy můžeme dát do DPH?

Obecně si DPH můžeme uplatnit z výdajů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Výdaje jsou tedy prokazatelně související s podnikáním. Pokud nějaký výdaj slouží současně k soukromému i podnikatelskému využití, uplatňují se výdaje i DPH v poměrné výši.

Z čeho konkrétně si tedy můžeme uplatnit DPH? Z výdajů na materiál a spotřební materiál, z výdajů na zboží a služby, z výdajů na drobný hmotný majetek, z výdajů na pohonné hmoty, z nákladů na propagaci. A DPH si můžeme uplatnit také z nakoupeného dlouhodobého hmotného majetku. To je však obecný výčet, záleží na tom, v jakém oboru podnikáte.

2.) Z čeho si DPH uplatnit nelze?

DPH si nemůžeme uplatnit u nákladů na reprezentaci a nákladů na osobní spotřebu. Další informace můžeme nalézt v zákoně o daních z příjmů a zákoně o dani z přidané hodnoty.

 

Napsal http://nastejnelodi.cz/