Začátek roku patří každoročně k provedení několika změn v daňové a příbuzné legislativě. Ani letošní rok ostatně nebyl výjimkou. Nabízíme přehled šesti nejpodstatnějších změn, se kterými se podnikatel může setkat:

  • Vyšší minimální zálohy na SP a ZP
  • Vyšší minimální mzda
  • Třetí sazba DPH
  • Vyšší sleva na děti
  • Maximální částka pro paušál
  • Omezení odečitatelné položky na životní pojištění

 

1. Vyšší minimální zálohy na SP a ZP

Od 1.1.2015 jsou podnikatelé, kteří platí zálohy na sociální a zdravotní pojištění v minimální výši, povinni platit měsíčně na sociální pojištění částku 1.943 Kč a na zdravotní pojištění částku ve výši 1.797 Kč měsíčně.

2. Vyšší minimální mzda

Od 1.1.2015 platí minimální mzda ve výši 9.200 Kč (resp. 55 Kč/hod.). Pokud zaměstnáváme někoho, byť i na dohodu o provedení práce, je nutné odměnu pracovníků adekvátně navýšit.

3. Třetí sazba DPH

Pokud jsme plátci DPH, je nutné vědět, zda naše zboží nespadá do nové 10% snížené sazby DPH (léky, knihy apod.). Ačkoliv na jednu stranu zboží v nové snížené sazbě příliš podnikatelů neprodává, téměř každý ale za novou sníženou sazbu nakoupí – stačí koupit jakoukoliv odbornou publikaci.

4. Vyšší sleva na děti

Od 1.1.2015 se zvyšuje daňové zvýhodnění na děti, a to o 200 Kč měsíčně na druhé dítě a o 300 Kč měsíčně na 3. dítě. Stále však platí, že pokud podnikatel uplatňuje výdaje paušálním procentem z příjmů, nemůže si daňové zvýhodnění na děti uplatnit.

5. Maximální částka pro paušál

Až dosud si mohl živnostník uplatňující paušální výdaje ve výši 60 % tyto výdaje uplatnit v neomezené výši. Nyní může tyto výdaje uplatnit do maximální výše 1.200.000 Kč za rok.

6. Omezení odečitatelné položky na životní pojištění

Nově není možné odečíst z daňového základu částku zaplacenou na životní pojištění, pokud pojistná smlouva umožňuje částečné výběry vložených peněz. Pokud navíc předčasně smlouvu vypovíte, musíte dodanit uplatněné odečitatelné položky až 10 let dozadu.

 

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)