Co vše se mění s počátkem nového roku? O kolik vzrostla minimální mzda a jak se mění výše záloh na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ? Přehled novinek v účetnictví od roku 2019 si pro Tebe připravila Ivona Fousková.Minimální mzda

Mezi nejdůležitější změny roku 2019 z hlediska účetnictví patří navýšení minimální mzdy na částku 13 350,– Kč, což je oproti roku 2018 zvýšení o 1 150,– Kč.

Tato změna minimální mzdy má vliv na:

  • zaručenou mzdu (dle zákoníku práce),
  • platbu pojistného na zdravotní pojištění OBZP (osob bez zdanitelných příjmů),
  • školkovné,
  • stanovenou podmínku pro nárok na daňový bonus na dítě,
  • osvobození pravidelně vyplácených důchodů (které jsou osvobozeny do výše 36násobku minimální mzdy ročně).

Zaručená mzda

Zaručená mzda zaručuje mzdové minimum jednotlivým profesím. Pokud je měsíční nebo hodinová mzda Tvých zaměstnanců pod těmito hranicemi, bude potřeba jejich mzdu navýšit.

Platba pojistného na zdravotního pojištění OBZP

Platba pojistného na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů, za které není plátcem zdravotního pojištění stát, bude zvýšena o 156,– Kč. Z hranice 1 647,– Kč pro rok 2018 se pojistné pro rok 2019 zvýšilo na částku 1 803,– Kč.

Pokud pracuješ pouze na dohodu o provedení práce a nemáš mimo ni žádné jiné zdanitelné příjmy, nezapomeň si navýšit trvalý příkaz na platby pro tvou zdravotní pojišťovnu.

Školkovné

Školkovné, tedy maximální výše slevy za umístění dítěte (dle § 35bb Zákona o daních z příjmu), se zvyšuje až na 13 350,– Kč.

Zálohy zdravotního a sociálního pojištění OSVČ

Na výši minimálních záloh, které budou muset OSVČ v roce 2019 platit, má vliv aktuální výše průměrné mzdy. V roce 2019 se průměrná mzda opět navýšila, a to na částku 32 699,– Kč – oproti roku 2018 se jedná o navýšení o 2 720,– Kč.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění tak pro OSVČ v roce 2019 činí 2 208,– Kč, o 184,– Kč více oproti roku 2018. Minimální výše zálohy na sociální pojištění činí 2 388,– Kč, což je zvýšení o 199,– Kč.

Celkem tedy OSVČ na pojistném zaplatí o 383,– Kč více oproti roku 2018.

Zároveň se mění i výše rozhodného příjmu pro účast na nemocenském pojištění na částku 3 000,– Kč. V letech 2012–2018 se jednalo o 2 500,– Kč.

Změna minimální zálohy na zdravotní pojištění se u OSVČ projeví už od ledna 2019, proto si nezapomeň upravit trvalý příkaz této zálohové platby. Změna minimální zálohy na sociální pojištění se projeví až po podání přehledu za rok 2018.

Daňový balíček pro rok 2019

Novela zákona o dani z příjmů

Tato novela mimo jiné řeší maximální výši uplatnění výpůjčních výdajů (úroků) v základu daně. Od roku 2019 to bude pouze do výše 80 milionů Kč nebo 30 % ze zisku před úroky, zdaněním a odpisy.

Další významná část se týká zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví. Zde se uplatní fikce, že došlo k prodeji majetku „sobě samému“.

Nově také musí korporace, které vyplácí do zahraničí větší podíly na zisku či jiné příjmy nepodléhající zdanění, tuto skutečnost povinně oznámit správci daně.

Novela zákona o DPH

Od roku 2019 již nebudou moci sdružení (společnosti) bez právní subjektivity uplatnit právní úpravu zjednodušující uplatnění DPH, jako tomu bylo doposud.

Zavádí se také nová pravidla pro vouchery. Došlo k jejich rozdělení do dvou kategorií:

  • jednoúčelové (je předem známo, k čemu jsou určené – jsou předmětem daně),
  • víceúčelové (není předem známo, k čemu jsou určené – nejsou předmětem daně).

Rozšiřuje se možnost uplatnit nárok na odpočet DPH při registraci plátce – bude možné uplatnit nárok do pěti let u plnění, které se staly součástí majetku (dlouhodobého) v období 12 měsíců před registrací.

Při zrušení registrace dochází ke snížení odpočtu u majetku, který není zásobou a u kterého byl uplatněn nárok na odpočet alespoň ve výši 2 100,– Kč, pořízeného v období zahrnujícím 11 kalendářních měsíců před zrušením registrace a kalendářní měsíc, v němž ke zrušení došlo. Vztahuje se tedy na drobný majetek, který byl dán přímo do spotřeby.

Autor článku: Ivona Fousková
(http://nastejnelodi.cz/)