Další rok, další změny v účetnictví a daních. Opět vzrostla minimální mzda a zvýšily se minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Spoustu dalších novinek pak přináší daňový balíček prosazený na poslední chvíli.

Zvýšení minimální mzdy

Minimální mzda se navýšila na částku 15 200 Kč. Odpovídajícím způsobem se zvyšuje i zaručená mzda u pracovních skupin.

Pokud tedy tvoji zaměstnanci pobírají minimální mzdu, případně se jejich mzdy pohybují na spodní hranici zaručené mzdy, nezapomeň je všechny zkontrolovat a případně navýšit.

Změny v pojistném

Zvýšení minimální mzdy znamená i navýšení pojistného na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů, a to z původních 1 971 Kč na 2 052 Kč měsíčně. Pojistné za leden je splatné od 1. ledna do 8. února.

Nevyhneme se ani zvyšování záloh pro osoby samostatně výdělečné činné. Při hlavní činnosti se minimální zálohy na zdravotní pojištění zvyšují na 2 393 Kč měsíčně (loni to bylo 2 352 Kč) a minimální zálohy na sociální pojištění se zvyšují na 2 588 Kč měsíčně (loni to bylo 2 544 Kč).

Pokud jsi tedy živnostník na hlavní činnost a platíš minimální zálohy, nezapomeň si nastavit trvalý příkaz na nové částky. Lednová záloha je splatná od 1. ledna do 8. února.

Daňový balíček a paušální daň

Velmi důležitým souborem změn je daňový balíček, který se stihl prosadit doslova na poslední chvíli a vstoupil v platnost od 1. ledna 2021.

Tento balíček zahrnuje mnoho změn, zejména:

  • zrušení superhrubé mzdyzavedení dvou sazeb daně z příjmu fyzických osob (15 a 23%) a zrušení solidární daně ve výšce 7 %,
  • zvýšení základní slevy na poplatníka, a to na 27 840 Kč,
  • zrušení limitu pro daňový bonus na nezaopatřené dítě ve výšce 60 300 Kč ročně,
  • zavedení možnosti osvobodit peněžní příspěvek na stravování u zaměstnance do určité výšky (takzvaný stravenkový paušál),
  • zvýšení hranice pro odpis hmotného majetku a technického zhodnocení na 80 000 Kč,
  • využití mimořádných odpisů pro hmotný majetek v první a druhé odpisové skupině od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021,
  • zrušení speciální kategorie nehmotného majetku (takže i daňového odpisu nehmotného majetku – nově bude daňovým nákladem účetní odpis dlouhodobého nehmotného majetku),
  • zjednodušení oznámení o osvobozených příjmech plynoucích do zahraničí.

Zavádí se také paušální daň, kterou už jsme představili.

 

Autor článku: Lucia  Dišeková
(http://nastejnelodi.cz/)