Když se bavíme se začínajícími podnikateli, často řešíme, jestli začít na živnostňák nebo si založit s.r.o. Pokud přijdeme na to, že s.r.o. v danou situaci lepší (např. kvůli vstupu investora), tak následuje další palčivá otázka. A to, jak se mám zaměstnat ve svém vlastním s.r.o. Pokud se jedná o ty, kteří již nejsou studenty, svůj start-up myslí vážně a ze začátku ani nepotřebují moc peněz, pak se vyplatí využít klasickou dohodu o provedení práce a zůstat osobou bez zdanitelných příjmů (OBZP). Co to je a oč se jedná?

Je to osoba, která je povinna si platit sama zdravotní pojištění. Je to osoba, která nemá po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání ani ze samostatné výdělečné činnosti a není za ni plátcem stát.

OBZP tedy jsou:

  • žena v domácnosti, která nepečuje osobně celodenně o dítě do 7 let věku (nebo o dvě děti do 15 let),
  • student starší 26 let věku,
  • nezaměstnaný, který není evidován na úřadu práce,
  • zaměstnanec pracující výhradně na dohodu o provedení práce (příjem nepřesáhne 10.000 Kč měsíčně)
  • osoba s příjmy výhradně z kapitálového majetku (vyplývají z držby finančního majetku – peněz, cenných papírů, vkladů), příjmy z pronájmu či s ostatními příjmy (prodej nemovitosti, movité věci, cenných papírů, výhry z loterií atd.)

Osoba bez zdanitelných příjmů musí oznámit zdravotní pojišťovně, že celý měsíc neměla  žádný zdanitelný příjem pro odvod zdravotního pojištění (zaměstnání či podnikání), ani za ni nebyl plátcem pojistného stát – nejpozději do 8 dnů po skončení takového měsíce.

OBZP musí sledovat výši minimální mzdy, od té se odvíjí výše odvodu na zdravotní pojištění.

Minimální pojistné činí 13,5 % z vyměřovacího základu, kterým je v tomto případě výše minimální mzdy.

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)