Kdo ji může využít a komu se vyplatí? Co přesně nahrazuje a co dělat, když se v průběhu roku něco změní? Všechno důležité k velké novince roku 2021.

Paušální daň má platit už od 1. ledna 2021. Podmínkou pro její uplatnění je podání oznámení o vstupu do paušálního režimu pro daný rok. Termín pro rok 2021 je 11. ledna.

Stačí vyplnit tento interaktivní formulář nebo ručně vypsat tento formulář.

Jestli si s nimi nebudeš vědět rady, napiš nám.

Finanční úřad potom předá informaci o paušálním režimu správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně.

Co se v paušální dani ukrývá?

V paušální dani – částce 5 469 Kč – se bude ukrývat záloha na zdravotní pojištění (ve výši 2 393 Kč), záloha na sociální pojištění (ve výši 2 976 Kč) a záloha na daň z příjmu (100 Kč).

Zálohy na paušální daň jsou splatné do 20. dne daného měsíce. Výjimkou je lednová záloha, která bude splatná až 22. února 2021. Takže pokud necháš platbu zálohy za leden až na únor, tak bys měl v únoru poslat dvě platby v celkové výši 10 938 Kč.

K platbám se bude používat předčíslí bankovního účtu 2866, číslo účtu podle matriky finančního úřadu a kód banky 0710.

Kdo ji může využít?

Paušální daň mohou využít jen osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které mají příjmy z podnikání menší než jeden milion korun a nejsou tedy plátci DPH. Zároveň proti nim nesmí být vedeno insolvenční řízení.

Bude tedy nutné stejně vést evidenci příjmů pro zjištění, jestli byl tento limit dodržen. OSVČ dále musí sledovat obrat za dvanáct bezprostředně po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Pokud překročí milion korun, stávají se plátcem DPH a nemohou uplatnit paušální daň.

OSVČ dále nesmí mít příjmy ze zaměstnání s výjimkou příjmů, které jsou osvobozeny anebo zdaněny srážkovou daní. To jsou například příjmy na základě dohody o provedení práce, kdy není podepsáno prohlášení poplatníka (takzvaný růžový papír).

Taky nesmí mít jiné příjmy, které přesahují 15 000 korun ročně podle § 8, § 9 a § 10 zákona o daních z příjmů. Do takových příjmů patří třeba příjmy z pronájmu. Paušální daň nelze použít ani u spolupracujících osob.

Co když poruším podmínky v průběhu roku?

Pak je třeba oznámit finančnímu úřadu vystoupení z paušálního režimu. OSVČ má následně povinnost podat v běžném termínu přiznání k dani z příjmů fyzických osob i přehledy na sociální a zdravotní pojištění, kdy se zaplacené částky v paušálním režimu započtou, jako by byla zaplacena záloha na danou instituci.

Komu se to vyplatí?

Třeba těm živnostníkům, kteří mají roční příjem vyšší než zhruba 520 000 Kč a využívají 60% výdajový paušál.

Ti, co mají nižší příjmy, zaplatí na sociálním pojištění každý měsíc o 15 % více, než jsou minimální zálohy, a taky 100 Kč na daň z příjmu, kterou by při použití výdajového paušálu neplatili.

Autor článku: Kateřina Davidová
(http://nastejnelodi.cz/)