Když podnikatel uvažuje zda dát auto do podnikání nebo ne, je potřeba se rozhodnout podle toho, kým je:

Když je fyzická osoba, pro rozhodnutí dát auto do podnikání rozhoduje zda je podnikatel plátce nebo neplátce DPH a zda vede reálné výdaje nebo výdaje paušálem.

1. Když je fyzická osoba – plátce DPH ale používá reálné výdaje – vyplatí se mu dát auto do podnikání vždy, protože kromě DPH z dokladů na PHM a jiných dokladů souvisejících s autem (režie, opravy,atd.), může uplatnit paušál na auto a tím snížit základ daně maximálně až o 60 000 Kč za rok na jedno auto. Musí však zaplatit silniční daň, která je cca 3 000 Kč za rok/auto.

2. Fyzická osoba – plátce DPH, který používá výdaje paušálem – vyplatí se jenom proto, že si může uplatnit DPH z pohonných hmot a veškerých režijních nákladů souvisejícich s daným autem. Reálné výdaje na auto podnikatel nevyužije a kvůli uplatnění DPH musí vést knihu jízd. Taktéž zaplatí silniční daň. Proto se auto v podnikání vyplatí jen v případě, že DPH, které uplatní z dokladů je vyšší než silniční daň, kterou jako podnikatel za auto zaplatí.

3. Další možností je, že podnikatel fyzická osoba je neplátce DPH, ale výdaje používá reálné – vyplatí se taktéž vždy, a když jeho náklady na PHM nepřesáhnou 5000 Kč za měsíc, tak se mu vyplatí využít paušál. Zaplatí sice silniční daň cca 3000 Kč, ale uplatní výdaje
60 000 Kč/rok.

4. Podnikatel fyzická osoba, který je neplátce DPH a používá paušální výdaje – auto v podnikání se nevyplatí, protože  podnikatel nevyužije skutečné náklady na auto a ještě k tomu bude muset zaplatit silniční daň.

5. Když se jedná o právnickou osobu (například s. r. o.) auto se v podnikání vyplatí vždy, protože  společnost s ručením omezeným využije skutečné výdaje na auto nebo může uplatnit paušál na auto. V obou případech si sníží daňový základ.

Paušál na auto

Paušální výdaje na auto můžou použít jenom ty OSVČ, které nevyužívají paušální výdaje procentem z příjmů.

Platí, že:

 • základní výše paušálu je 5000 Kč/měs. na jedno auto,
 • lze použít max. pro 3 vozy, a to na auta zařazená i nezařazená do majetku firmy, 
  auta na operativní leasing a jinak pronajmutá, kromě vozů bezplatně vypůjčených
 • při použití auta i pro soukromé účely krátime nárok o 20%, tzn. na 4.000 Kč/měs.,
 • toto krácení se používá jen u jednoho vozu, na ostatní auta využijeme 100% paušál,
 • auto nesmíme půjčovat – jenom zaměstnancům nebo spolupracujíci osobě (nikoliv rodinným příslušníkům atd.),
 • po celý rok musíme používat jeden způsob výdajů, a to buď paušálem nebo reálem,
 • OSVČ musí platit silniční daň za vozidla, které využívá (u příjmů z pronájmu se silniční daň neplatí),
 • paušální výdaje se uvádí až v daňovém přiznání.


Pro auto zařazené v obchodním majetku:

 • lze navíc použít i prokázané výdaje (opravy a údržba, pojistka, odpisy),
 • v případě, že se paušál krátí na 4.000 Kč, krátí se na 80% i prokázané výdaje ,
 • Pokud se krátí paušál, krátí se i tedy další náklady jen u jednoho vozu,
 • Výdajový paušál se může krátit jen v měsíci, kdy je k tomu důvod, ostatní výdaje

    včetně odpisů se musí krátit po celý rok,

 • nelze uplatnit výdaje za pohonné hmoty
     (DPH související s nakoupenými PHM nárokovat lze. Pak je ale nutno doložit

   daňovými doklady a vést knihu jízd),

 • nelze uplatnit parkovné,
 • knihu jízd není potřeba vést z hlediska daně z příjmu ani kvůli dokazování, že

    je auto používáno výhradě k podnikání apod.

Paušál na auto je velmi oblíbený nástroj uplatňování výdajů na auto, protože jeho administratívní náročnost je velmi nízká, není nutno vést knihu jízd (pokud podnikatel není plátce DPH) a taktéž není potřeba mít fyzické účtenky od nákupu pohonných hmot (taktéž to neplatí pro plátce DPH). 

Pokud si uplatníte DPH z nákupu (PHM či souvisejících výdajů) bude kniha jízd správcem daně vyžadována. 

Knihu jízd nemusíme vést, pokud auto/a pro podnikání používáme my osobně (ne naši zaměstnanci) a nebudeme žádat odpočet na pohonné hmoty jako plátci DPH.

Jinak je třeba mít knihu jízd kvůli předpisům o bezpečnosti práce a/nebo kvůli nároku na odpočet DPH z PHM.

Autor článku: Tomáš Buchwaldek
(http://nastejnelodi.cz/)