Proč zaměstnat vězně? Jaké jsou výhody?

Nižší mzdové náklady. Zaměstnavateli nevzniká povinnost vyplácet vězni minimální mzdu danou zákoníkem práce, která je v současné době 12.200 Kč.

Dostatek náhradní pracovní síly. Věznice má zpravidla dostatek pracovní síly, takže pokud vězeň onemocní, je dle možností věznice nahrazen jiným pracujícím.

Vězeňská služba zajišťuje vězňům zdravotní péči, stravné, pracovní oděv a obuv.

Zaměstnavatel nehradí nemocenskou, vězni nemají nárok na dovolenou, není jim proplácena mzda, kdy nepracují, např. z důvodu odstávky výroby.

Zaměstnání se týká pouze osob odsouzených za lehkou trestnou činnost.

Možnosti spolupráce

Firma figuruje jako zaměstnavatel, přímo řídí a organizuje pracovní činnost za pomoci svých pracovníků na základě smlouvy o zařazení odsouzených do práce.

Zaměstnavatel je věznice, firma si objedná za dohodnutou cenu určité výrobky či služby, které věznice zhotoví ve své provozovně.

Aktuální počet zaměstnaných vězňů: Stav k 7.5.2018 je zaměstnanost  60,55% (9.020 osob). Nárůst od 1.1.2017 o 10,17 %.

Typické činnosti zajišťované vězni

 • Kovovýroba.
 • Třídění odpadů, šrotování elektro spotřebičů.
 • Kompletace výrobků- kabeláže, elektro výrobky, automotive výrobky.
 • Balení výrobků.
 • Výroba palet.
 • Čištění odlitků.
 • Šití.
 • Plnění bonboniér.
 • Uklízení sněhu, těžší venkovní práce.

Odměňování odsouzených

Odměna odsouzeného tvoří:

 • Základní složka mzdy
 • Odměna za přesčas
 • Příplatky (svátek, noční, za práci ve ztíženém pracovním prostředí)

Základní složka mzdy pro 40 hod. týdenní pracovní dobu/měsíc :

 1. Bez kvalifikace                                                                                    5.500 Kč
 2. Vyučení v oboru                                                                                 8.250 Kč
 3. Maturita, vyšší odborné vzdělání, Bc.                                           11.000 Kč
 4. Vysokoškolské vzdělání v magisterském stupni                         13.750 Kč

Minimální náklady zaměstnavatele od 6.764 Kč / měsíc.

 

Napsal http://nastejnelodi.cz/